OM HNR

Hyllestad Næringsråd (HNR)

HNR vart skipa i 2007, og er ei vidareføring av tidlegare Leirvik- og Sørbøvåg Næringssamskipnadar. HNR skal saman med Hyllestad kommune medverke til lokal vekst og utvikling.  Medlemmer kan vere firma, privatpersonar og organisasjonar med tilknyting og interesse for lokal næring- og samfunnsutvikling.

HNR Styre 2020

MedlemÅrTelefon
Stian Hatlem, LH Mek AS, Leiar2020/202197180460
Kjell Eide, Hyllestad kommune, Ordførar – fast medlem2019/202299271900
Roar Einen, Stjernemat AS, styremedlem202097178890
Reidun Skår, Reiduns blomster og gåver AS, styremedlem202092279815
Anne Berit Garnes, Baregod Aromaterapi, styremedlem2020/202157789155
Vara  
1. Asbjørn D. Løland, Akvahub AS2020/202197086259
2. Bjarne Andre Lekva, LH Mek AS202045288674

Mandat

HNR skal bidra til at felles strategi- og handlingsplan med Hyllestad kommune (verdiskapingskapittel i kommuneplanen sin samfunnsdel) blir rullert og følgt opp. Det blir utarbeidd felles årshjul med aktivitetar som støttar opp under formål

HNR skal peike ut satsingsområde/vekstområde som er viktig for næringsutviklinga i kommunen. Presisere formål, mandat og omfang. (Per tida: Havbruk, reiseliv og samferdsle)

HNR skal legge til rette for «levebrødsbedriftene». Dei som ikkje har ambisjonar om å vekse, men er viktige arbeidsplassar, driv næring, er viktige for handel og busetjing.

HNR kal handsame innkomne saker frå medlemmane

HNR skal gjennomføre minst to medlemsmøter, og årsmøtet kan gjelde som medlemsmøte

HNR skal vere næringsutviklar/næringskoordinator sitt forum og styringsgruppe i prosjekt der dette er ønskjeleg

Medlemskontingent:

0-1 tilsette2-5 tilsette6-10 tilsette11 + tilsetteLag- og orgPrivatpersonar
5002000400010000500500