HNR skiftar platform på nett

Styret i HNR vedtok i styremøte 19/1/2012 å endre platform for sin nettaktivitet. Den nye platforma er bygd på WordPress si publiseringsløysing, og vil vere betre tilpassa aktiviteten i rådet. Her vil ein finne informasjon om møteaktivitetar, referat frå møter og anna informasjon frå styrearbeidet.