Eit synleg næringsliv

3434_10151428081836055_869815273_n

Dei siste åra har HNR hatt fokus på synleggjering av medlemsbedriftene. Styret har prioritert dette arbeidet, og sidan 2011 har det vore ein del av handlingsplanane for kva næringsrådet skal drive med. Dei viktigaste arenaane i så måte har vore ulike messer, i tillegg til dei digitale kanalane som vi nyttar gjennom heile året. Først og fremst har karrieremessene til Framtidsfylket vore gode og relevante.

Dei siste åra har vi invitert med medlemmane på stand. HNR betalar for standplassen, så må bedriftene stille med eigeninnsats i form av tid til å vere med. Vi har frå tid til anna hatt med enkeltbedrifter, men som regel har det vore representantar frå styret som har delteke på desse messene. I 2012 var vi med på Framtidsfylket sine messer i Trondheim, Bergen og Sogndal. I tillegg var vi medarrangør og på plass på vårt eige HAFS-treff i Bergen, eit fellesarrangement som for første gang involverte næringsliv og kommunane i heile HAFS-regionen.

I store delar av vår region har vi ei utfordring med å rekruttere rett arbeidskraft. Både i vår medlemsmasse, men òg i våre søsterorganisasjonar i nabokommunane. Det er eit paradoks, då vi veit at mange som vurderer å flytte heim oppgjer nettopp mangelen på arbeidsplassar som ei av utfordringane for å kunne realisere heimflyttinga. Noko av dette handlar nok om at typen arbeidsplassar ikkje alltid passar overeins, men ein del av det handlar nok òg om at dei lokale bedriftene ikkje er gode nok på å formidle kor spennande og utfordrande arbeidsplassar vi har.

Deltaking på desse messene, der ein får treffe aktuelle arbeidssøkande ansikt til ansikt, er ein god stad å starte. Vi håpar at endå fleire av våre medlemsbedrifter ser dette som nyttig, og set av noko av tida si på dette. Det kan fort bli ei svært fornuftig investering i framtida.

I år skal det i tillegg til karrieremessene til Framtidsfylket vere ein lokal utgåve for yngre HAFS-ungdom i Fjalerhallen. Det er her dei første positive relasjonane skal skapast, og kanskje kan ein påverke nokre gode emne til å ta ei utdanning ein har bruk for?

HAFS-messa i Fjalerhallen går av stabelen 5. februar. Så kjem karrieremessa til Framtidsfylket den 13. februar, og 5. og 6. mai i Oslo. Vi vil vere på plass for å syne fram kva Hyllestad har å by på, og ynskjer kjende og ukjende velkomne innom standen vår!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s