Kurs i bruk av eigne nettsider

Invitasjon til kurs synlegheit på nett 1

Hyllestad Næringsråd er ein aktiv medspelar i omstillingsarbeidet i Hyllestad. I 2014 betyr det i praksis at styret i næringsrådet er prosjekteigar og styringsgruppe for tre prosjekt: Synleggjering av lokal næringsliv (P24), kompetanseheving av lokalt næringsliv (P30) og reiselivsutvikling (P26). Dei to første prosjekta er det hovudstyret som har ansvar for, det siste er det styret i reiselivslaget i næringsrådet som tek seg av.

I kompetansehevingsprosjektet vert det lagt opp til ein aktiv og innhaldsrik haust, der ein får inn dei fremste kurshaldarane på sine felt. Tema for kursa er valde ut av medlemmane i næringsrådet, gjennom fleire kartleggingsrunder i regi av omstillingsorganisasjonen. Første kurs ut er bruk av eigne nettsider. Kurset passar for alle som driv bedrift, eller som er i oppstartsfasen – og både for dei som nettside i dag, og dei som planlegg å få på plass ei. Datoane for kurset er 12. og 13 september, altså ei todagarskurs. Kursstad er Leirvik Kro, og eigendel er kr. 1000,-. 

For påmelding, ta kontakt med Frank Jarle Stølen i omstillingsorganisasjonen på telefon 92669956 eller e-post frank.jarle.stolen@hyllestad.kommune.no. Det er begrensa tal plassar, og førstemann til mølla gjeld.