Framtidsfylket si karrieremesse i Bergen

This slideshow requires JavaScript.

Onsdag 13. februar sette HNR sine utsende, Joakim Systaddal og Halvar Horne, kursen for Bergen og karrieremessa til Framtidsfylket. HNR har delteke på desse dei siste åra, og det er alltid godt frammøte og mange interesserte innom standen vår. I år hadde alle frå Hyllestad koordinert seg, og der var representantar frå Hyllestad kommune, Havyard og HNR.

I tillegg til sjølve messa, hadde fotballklubben for utflytta HAFS-ungdom i Bergen, Krabbetor, arrangert fotografering av alle som ynskjer å syne si støtte for Dale vidaregåande. Denne seansen fann stad på Den Blå Steinen, og samla kring 130 ungdommar. Det er eit imponerande engasjement rundt den viktig skulen, det synes òg mellom dei som oppheld seg i Bergen.

Vi hadde ein veldig gjevande dag på stand, og har aldri før opplevd så mange motiverte og konkrete henvendingar. Det er tydeleg at konseptet til Framtidsfylket har fått eit godt fotfeste, avviklinga går på skinner, og dei frammøtte er veldig klar over kva dei deltek på. Vi merka spesielt stor interesse for arbeidsplassar knytt til Hyllestad Utviklingspark, og mange fekk med seg brosjyra med nettadresse og kontaktinformasjon.

Det er ein positiv driv over Hyllestad for tida, og vi merka at folk tok seg god tid og stilte gode spørsmål, ikkje berre til oss, men òg til Hyllestad kommune og Havyard. Vi merkar òg at fleire kjenner til oss gjennom omtale no enn før, det er viktig og bra.